Make your own free website on Tripod.com

ชงโค

ชื่อ : ชงโค
ชื่ออื่นๆ : เสี้ยวดอกแดง(เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea
วงศ์: LEGUMINOSAE
ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ลำต้นอาจสูงได้ประมาณ 40 ฟุต
ใบ : ลักษณะใบนั้นเป็นรูปใบมน ตรงปลายใบของมันจะโค้งเข้าหากัน และเป็นใบหยิกตรงกลาง
จะคล้ายใบแฝด ขนาดของใบนั้นจะกว้างประมาณ 3 นิ้ว และยาวประมาณ 4.5 นิ้ว ใบเป็นใบสีเขียว
ดอก : ดอกจะออกเป็นช่อตามยอด หรือเป็นกิ่ง ดอกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆลักษณะดกนั้นคล้ายดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
ดอกบานเต็มที่จะมีขนาด 3 นิ้ว ดอกจะดกและมีดอกติดกันอยู่ทนนานครั้งหนึ่งประมาณ 45 วัน ดอกเนั้นจะ
ออกเป็นระยะตลอดปี ถ้าดอกแก่จัดจติดฝักใช้เพาะพันธุ์ได้
เกสร : เกสรตัวผู้นั้น จะเป็นเส้นงอนยาวยื่นออกมาตรงกลางดอก 5 เส้น และเกสรตัวเมียจะอยู่กลางอีก 1 เส้น
ฝัก : จะเป็นฝักคล้ายถั่วฝักยาว มีความยาวประมาณ 4 นิ้ว
สรรพคุณ : ใบ จะมี alkaloid พวก tannin ( Arthur, 6:70) ใบนั้นใชต้ม กินรักษาอาการไอ เนื่องจากมี alkalcid
(Dragendroff , p 300 ; deuit, 3:407)
ดอก ใช้ผสมกับอื่นๆเป็นเครื่องยา รักษากอาการไข้ หรือดับพิษไข้ หรือเป็นยาระบาย
ราก ใช้ต้มกับน้ำเป็นยาขับลม หรือใช้โขลกผสมกับน้ำ กินเป็นยารักษาอาการไข้