Make your own free website on Tripod.com

กรวย

ชื่อสามัญ :กรวยป่า
ชื่ออื่น ๆ :กรวยน้ำ , กรวยสวน
วงศ์ : Myristicaeeae
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Casearia grewiifolia Vent.
ลักษณะ : 
- กรวยป่าเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5 - 15 เมตร
- ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่
- ดอกมีจำนวนมาก สีขาว หรือเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงเล็ก มีขน
- เกสรตัวผู้ 8 - 10 อัน
สรรพคุณ :ใช้เปลือกต้มเป็นยากลั้วคอบำบัดอาการเจ็บคอ